NN 3019 TN9/SP轴承    咨询热线:010-51288604 手机:13718923834

圆柱滚子轴承,双列, 精密, NN 设计
                 
                 
                 
                 
  主要数据尺寸 基本负荷额定值 疲劳负荷限值 可达到的速度 体积 型号
    动态 静态   当润滑与
      油脂 滴油润滑
  d D B C C0 Pu
  mm kN kN r/min kg -
  95 145 37 142 232 27,5 5600 6300 2,10 NN 3019 TN9/SP
 

版权所有:臻何轴承 E-mail:skffagnsk888@163.com 网址:http://www.jkzhoucheng.cn 京ICP备10000172号
联系方式: 电话:010-51288604 传真:010-51288592 地址:北京市通州工业开发区光华路16号方和正圆A区302 邮编:101113